DutchEnglish
Bel ons op 033-4724847 | info@purplehrm.com

Auteur: jeroen

Exclusieve samenwerking tussen GO4! en PurpleHRM

We zijn blij te kunnen aankondigen dat GO4! en PurpleHRM een exclusieve overeenkomst gesloten hebben voor HR-analytics software in Brazilië.
Met dit partnership breidt GO4! hun software portfolio uit en levert hun klanten een state of the art HR Analytics oplossing.
PurpleHRI, de HR-analytics oplossing van PurpleHRM, is nu beschikbaar in Europa, West-Azië en Zuid-Amerika.

Over GO4!
GO4 ! Business Consultancy begon zijn activiteiten in 2002 en heeft kantoren in São Paulo en Curitiba. De consultans van GO4 focussen zich op het verbeteren van bedrijfsresultaten met een sterke focus op HR, Finance en Logistiek. GO4! heeft jarenlange ervaring in grote nationale en multinationale bedrijven uit verschillende sectoren .
Vanaf de start levert GO4 ! ondersteuning in Business Management, alsmede fusies en overnames met een sterke focus op het toevoegen van waarde aan de business .

Over PurpleHRM
PurpleHRM is een internationale organisatie voor HR Analytics en procesondersteuning.
PurpleHRM heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van Business Intelligence en HR consultancy.
PurpleHRM levert software en diensten aan organisaties uit verschillende industrieën over de hele wereld, met behulp van haar uitgebreide netwerk van onafhankelijke resellers. Wij kunnen de juiste oplossingen leveren voor elk land en elke industrie die volledig voldoen aan de lokale wet-en regelgeving.

 

5 tips voor het werken met dashboards

Steeds meer organisaties maken gebruik van Business Intelligence (BI) software voor dashboards en rapportages. Op basis van meer dan 15 jaar aan ervaring op het gebied van HRM en Business Intelligence geven wij u graag vijf belangrijke tips voor het werken met en beschikbaar stellen van dashboards uw organisatie.

Tip 1: laat dashboards aansluiten bij uw verschillende type gebruikers
Een dashboard dient aan te sluiten bij verschillende type gebruikers. Zo heeft een financiële afdeling een andere informatiebehoefte dan bijvoorbeeld een (lijn)manager. En zal de directie op haar beurt meer behoefte hebben aan strategische en tactische informatie in plaats van operationele overzichten.

Zorg ervoor dat uw dashboard aansluit op de verschillende type gebruikers inclusief bijbehorende autorisatie. In de praktijk werken organisaties dan ook met 3 type dashboards:

1. Operationeel dashboard
2. Tactisch dashboard
3. Strategische dashboard

Tip 2: bundel uw HR KPI’s
Gebruikers dienen direct inzicht te hebben in de voor hun belangrijkste KPI’s waar zij op dienen te sturen, inclusief normen. Zorg ervoor dat u KPI’s bundelt en breng bijvoorbeeld verzuim, headcount, personeelskosten en beoordelingsgegevens in één overzichtspagina bij elkaar. Wil een gebruiker meer weten over bijvoorbeeld het verzuim? Zorg dan dat de gebruiker kan doorklikken naar de betreffende pagina met detailgegevens over het verzuim voor verdere analyse.

Tip 3: less is more: beter 6 relevante inzichten dan 50 dashboards waar niemand op stuurt
Tegenwoordig is er ontzettend veel data in organisaties beschikbaar, echter leidt niet alle data tot relevante informatie. Bied gebruikers alleen relevante informatie waar ze ook echt wat mee kunnen. Voorkom dat gebruikers verdwalen in een veelheid aan werkbladen en inzichten: less is more!

Tip 4: gebruik heldere en eenduidige definities
Niets is zo vervelend als discussies over de betrouwbaarheid van een KPI.
Zorg ervoor dat het dashboard is ingericht op basis van de door uw organisatie vastgestelde definities.

Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop verzuim wordt berekend. Is dit bijvoorbeeld op basis van kalenderdagen of werkdagen? En in hoeverre heeft u te maken met 0-uren en min-max contracten? Laat u uw verzuim berekenen op basis van het rooster, de vastgelegde FTE of op basis van gerealiseerde uren? Een andere definitie is bijvoorbeeld ‘de medewerker’. Is dit inclusief inhuur en uitzendkrachten? Dit heeft immers impact op de berekening van de uiteindelijke headcount en inzichten op het gebied van de flexibele schil.

Tip 5: bied uw managers self service lijsten en rapportages
Uw gebruikers willen naast dashboards ook zelf ad-hoc lijsten maken. Denk bijvoorbeeld aan overzicht lijsten met aflopende contracten, einddata van certificeringen en actuele verzuimoverzichten. Zorg dat uw gebruikers de mogelijkheid hebben om ook zelf ad-hoc lijsten te genereren: dit voorkomt onnodige frustraties bij uw gebruikers en leidt tot tijd- en kostenbesparing voor uw HR en ICT afdeling.

‘HR Analytics verovert het onderwijs’

Het vakgebied ‘personeelszaken’ is de laatste 10 jaar enorm veranderd. Waar vroeger opleidingen werden aangeboden als ‘Personeelszaken’, ‘Personeel en Arbeid’ en ‘Personeel en Organisatie’ hebben bijna alle opleidingen nu ‘HRM’ als hoofdnaam. Ook HR Analytics heeft zijn weg gevonden binnen het onderwijs. Inmiddels gebruiken elf onderwijsinstellingen binnen het hoger onderwijs in voltijd en deeltijd opleidingen de software van PurpleHRM. Deze maand mag PurpleHRM de twaalfde onderwijsinstelling verwelkomen.

PurpleHRM biedt hogescholen en universiteiten met een HRM opleiding HR Analytics software waarmee studenten zelf analyses, prognoses en extrapolaties maken.
PurpleHRM wil hiermee het gat tussen de opleiding en het beroepenveld verkleinen.
Studenten maken op een praktische en laagdrempelige manier kennis met de basis van HR Analytics, en leren hierdoor evidence based te adviseren.

Studenten reageren enthousiast. Zo vertelt een student van de opleiding Human Resource & Business Management: ‘Eerder in de opleiding en tijdens stage vroeg ik me vaak af waarom ik, en mijn collega’s, bepaalde keuzes niet hoefden te verantwoorden. Het antwoord is dat we dit simpelweg niet konden. Met behulp van HR Analytics kun je aantonen of een maatregel daadwerkelijk gerendeerd heeft op basis van feiten, in plaats van onderbuikgevoelens.’

PurpleHRM is trots om op deze wijze met HR Analytics software haar steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van HRM, zowel in het onderwijs als in het werkveld, waar het HR professionals dagelijks helpt bij het krijgen van inzichten en het maken van analyses en scenario’s voor betere en adequatere (factbased)advisering en besluitvorming.

Employability meten met HR Analytics

Inzicht hebben in de inzetbaarheid van medewerkers is cruciaal bij organisatieveranderingen. Welke aspecten van employability zijn te meten, en welke niet?

HR Analytics leverancier PurpleHRM en Arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group stellen u in staat om arbeidsmarktkansen aan uw medewerkergegevens te koppelen. zo krijgt HR inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers binnen de organisatie,
maar ook wat de kansen buiten de organisatie zijn. PurpleHRM en Intelligence Group zijn hiermee wereldwijd de eerste partij die deze verbinding heeft gelegd.

Wilt u weten hoe u employability meet met HR Analytics? Klik hier voor het volledige artikel.


PurpleHRM brengt heden en toekomst samen tijden het employability jaarcongres 2015 in Rotterdam

Op 24 maart 2015 staat PurpleHRM op het Employability jaarcongres in Rotterdam. Tijdens dit congres laten wij zien hoe u grip krijgt op de knelpunten, kansen en risico’s in uw personeelsbestand. Wij bieden u antwoorden op huidige en toekomstige vraagstukken waar nog nooit eerder zo snel, eenvoudig en integraal een antwoord op gegeven kon worden.

  • Welke talentvolle medewerkers raakt uw organisatie op korte termijn kwijt?
  • Biedt u uw medewerkers voldoende toekomst perspectief?
  • Wat is de actuele arbeidsmarktkans, de gemiddelde zoekduur en het arbeidsmarktperspectief van uw medewerkers?
  • Welke medewerkers kunt u bij een reorganisatie outplacement aanbieden en welke een passende ontslagvergoeding?
  • Waar zitten groepen medewerkers met een hoge- en lage- employability in relatie tot kwalificaties, kosten en contractinformatie
  • Hoe verhoogt u de employability van uw medewerkers? En wat betekent dit voor hun kansen op de arbeidsmarkt?

Meer weten? ga naar www.enjoyemployability.nl voor het volledige programma en schrijf u vandaag nog in!

PurpleHRM wint Global Award voor HR Analytics oplossing

PurpleHRM, specialist op het gebied van HR Analytics, is tijdens de jaarlijkse Partner Summit Qonnections van Qlik beloond met een Global Partner Award. Qlik heeft PurpleHRM deze award toegekend vanwege hun bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van HR Analytics in Nederland. De met QlikView ontwikkelde BI-oplossing PurpleHRI, die HR professionals inzicht geeft in personeelsdata en ondersteunt bij een toekomstgericht HR-beleid, heeft de groeimarkt voor HR Analytics aanzienlijk vergroot. Ook de bijdrage van PurpleHRM aan het QlikView Academic Program, dat analytics mogelijk maakt in HR-lesprogramma’s binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs, werd benadrukt tijdens de uitreiking van de award.

Jeroen van der Sloot, salesmanager bij PurpleHRM: “Voor HR-professionals is het niet meer voldoende om alleen personeelsgegevens te kunnen meten, ze willen ook voorspellen en anticiperen op de toekomst. Nog weinig HR-afdelingen koppelen personeelsdata aan elkaar, laat staan aan bedrijfsdata, waardoor organisaties kansen mislopen. Verhoogt de klanttevredenheid bijvoorbeeld nadat medewerkers een cursus klantgerichtheid hebben voltooid? Bij afdelingen als Sales, Finance en Marketing is Business Intelligence al heel gebruikelijk, maar bij HR staat het vaak nog in de kinderschoenen. Wij brengen daar met PurpleHRI, gebaseerd op diverse wetenschappelijke HR-modellen en QlikView, verandering in en we zijn trots op deze waardering vanuit Qlik.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “Partners zijn van groot belang voor onze business. Ze helpen ons de waarde van QlikView voor klanten te vergroten. PurpleHRM is de enige partij in Nederland die zich volledig richt op BI voor HR-vraagstukken en een mooi voorbeeld van hoe je als organisatie op een innovatieve manier een nieuwe markt kan aanboren. Tijdens Qonnections bleken verschillende internationale Qlik Partners interesse te hebben om PurpleHRI in de markt te zetten, wat laat zien dat HR Analytics internationaal erg leeft en volop in ontwikkeling is.”


Over PurpleHRM
PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie voor HR Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM is een joint venture van QlikView partner Rond Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches, wereldwijd. Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Over Qlik
Qlik (NASDAQ: QLIK) maakt de manier waarop mensen hun data ontdekken makkelijker, met als doel hen te helpen betere beslissingen te nemen. Met het QliKView Business Discovery platform brengen mensen snel en eenvoudig verschillende databronnen bij elkaar om dynamische, visuele applicaties te creëren waarmee snel en intuïtief genavigeerd en gezocht kan worden. QlikView maakt gebruik van Natural Analytics™ om de menselijke nieuwsgierigheid die gebruikt wordt bij het zoeken en verwerken van informatie na te bootsen, zonder daarbij afbreuk te doen aan beheersbaarheid, governance en SLA’s voor bedrijven. Qlik en het wereldwijde partnernetwerk ondersteunen ongeveer 31.000 klanten in meer dan 100 landen.PurpleHRM, specialist in the field of HR Analytics, received the prestigious Global Partner Award during the annual Partner Summit Qonnections arranged by Qlik. Qlik offered this award to PurpleHRM for their exceptional contribution to further develop HR Analytics in the Netherlands. The BI solution developed with QlikView – PurpleHRI – gives HR professionals a better understanding of personnel data. It supports them in shaping future-driven HR policy and has significantly increased the growth market for HR Analytics. The contribution PurpleHRM made to the QlikView Academic Program, which facilitates analytics in HR teaching programs in higher education and academic research was specifically mentioned during the award ceremony.

Jeroen van der Sloot, sales manager at PurpleHRM: “HR professionals can no longer simply quantify personnel data; they also want to make predictions and anticipate future developments. Few HR departments link different forms of personnel data to each other, let alone to company data, causing organizations to miss out on opportunities. Customer satisfaction, for instance: does it increase after employees take a course on customer focus? Business intelligence is common practice in departments like Sales, Finance and Marketing, but it’s often still emerging in HR. We are changing that with PurpleHRI, based on various scientific HR models and QlikView. We are proud of the appreciation Qlik has shown for this.”

Sabine Palinckx, Benelux Country Manager at Qlik: “Partners are crucial to our business. They help us increase the value QlikView adds for customers. PurpleHRM is the only party in The Netherlands that focuses entirely on BI for HR issues, and an excellent example of how an organization can break through innovatively in a new market. During Qonnections, various international Qlik Partners showed an interest in launching PurpleHRI on the market, which shows that HR Analytics is a major consideration internationally, developing to the fullest.”
————

About PurpleHRM
PurpleHRM is an HR Analytics and process support organization operating internationally. PurpleHRM is a joint venture by QlikView partner Rond Consulting and Dageraad Advies and has more than 15 years of experience in the field of business intelligence and HR organization consultancy. PurpleHRM offers software and services to organizations from various sectors all over the world, relying on its extensive network of independent resellers. We are capable of offering appropriate solutions in any country, for any sector, fully compliant with local laws and regulations. www.purplehrm.com

Saxion en Stenden Hogeschool kiezen voor software PurpleHRM

Saxion en Stenden Hogeschool hebben gekozen voor PurpleHRI, de HR Analytics software van PurpleHRM.
HR- en beleidsadviseurs gaan de software inzetten voor strategische personeelsplanning maar ook als instrument om de kwaliteit van de advisering van het management te verhogen. Met de oplossing van PurpleHRM hebben onderwijsinstellingen direct zicht op primaire informatie zoals: de verhouding OP/OBP, percentage masters en discrepanties tussen de gebudgeteerde formatie en daadwerkelijke formatie.

Diepgaande HR Analyses
Naast het verschaffen van primaire HR informatie gebruiken Saxion en Stenden Hogeschool PurpleHRI om diepgaande analyses te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van personeelskosten, leeftijdsopbouw, verzuimverloop en medewerkerontwikkeling. HR- en beleidsadviseurs zijn hierdoor in staat om directie en lijnmanagement factbased te adviseren. Daarnaast hebben ze direct de beschikking over honderden HR rapportages waarmee ze snel en eenvoudig diverse dwarsdoorsnedes maken. Hierdoor zijn de adviseurs in staat om sneller te anticiperen op vraagstukken op het gebied van prestatieafspraken, talentmanagement, vergrijziging en duurzame inzetbaarheid.

Over Saxion
Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren in totaal 25.000 studenten en werken bijna 2300 medewerkers. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is ‘Saxion Bij- en Nascholing’ een goede partner in kennisvergaring.

Over Stenden
Stenden Hogeschool is 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Christelijk Hogeschool Nederland (CHN) en de Hogeschool Drenthe. Stenden Hogeschool is een internationale school met vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bangkok (Thailand), Port Alfred (Zuid-Afrika) en Bali (Indonesië).
Aan Stenden Hogeschool studeren circa 11.000 studenten en werken bijna 1000 medewerkers.

Over PurpleHRM
PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie voor HR Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM is een joint venture van QlikView partner Rond Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches, wereldwijd. Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Cordaan kiest voor HR Analytics oplossing van PurpleHRM

Na een grondig selectietraject heeft Cordaan gekozen voor PurpleHRI, de HR Analytics software van PurpleHRM.
Cordaan heeft een aantal succesvolle projecten uitgevoerd waarbij PurpleHRI is ingezet voor vraagstukken als Strategische Personeelsplanning en een uniek analytics project waarbij Zorgzwaartebudgetten en HR data met elkaar zijn gecombineerd. Cordaan en PurpleHRM gaan op basis van deze succesvolle projecten een samenwerking aan om de AWBZ en WMO nog verder te integreren in de HR Analytics software.
Hierdoor zijn HR Adviseurs en Controllers van Cordaan in staat om scenario’s te maken ten aanzien van de aanstaande veranderingen in de AWBZ en WMO in relatie tot de huidige en toekomstige personeelsomvang en -samenstelling.

Leveren van goede zorg
Met PurpleHRI ziet Cordaan direct welke zorgzwaarte er wordt geleverd en is in staat om dit te koppelen aan de type medewerkers die deze zorg leveren. Joep Boekema, Projectleider bij Cordaan vertelt: “ met de oplossing van PurpleHRM zie ik direct welk groepen medewerkers welke zorg leveren, over welke opleidingen zij beschikken, hun leeftijdsopbouw,verzuimverloop, type contracten en dienstverbandomvang. Onze HR Adviseurs zijn hierdoor in staat om directie en lijnmanagement factbased te adviseren en sneller te anticiperen op diverse vraagstukken op het gebied van Talentmanagement, Vergrijzing, Duurzame Inzetbaarheid en natuurlijk de aanstaande veranderingen in de AWBZ en WMO. Ten aanzien van deze veranderingen is het essentieel om als organisatie flexibel te blijven en te zorgen dat onze medewerkers kwalitatieve hoogwaardige zorg tegen rendabele kosten kunnen blijven leveren“.

Over Cordaan
Cordaan is een zorgaanbieder met ruim 8500 medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk, Zaanstad en Nieuw Vennep. Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.

Cordaan biedt ondersteuning aan mensen, van jong tot oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen.

Over PurpleHRM
PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie voor HR Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM is een joint venture van QlikView partner Rond Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches, wereldwijd. Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende wet- en regelgeving.

  • 1
  • 2

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com