Skip to main content

Duurzame inzetbaarheid

Blijf flexibel en realiseer duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Hoe kunt u als organisatie uw medewerkers zo kunnen blijven inzetten dat zowel organisatiedoelstellingen als doelstellingen van de individu met elkaar in lijn blijven?

In eerdere generaties speelde deze vraag minder dan vandaag. Het was een normale zaak dat werknemers hun gehele leven bij één werkgever werkzaam waren en vaak ook in dezelfde functie. In de huidige tijd spelen juist andere factoren een steeds grotere rol. Langer doorwerken, veranderende arbeidsverhoudingen, vergrijzing, fit en vitaal blijven en veranderende eisen die het werk aan ons stelt zijn slechts enkele factoren die impact hebben op de employbility van medewerkers

Veel organisaties weten al erg veel van hun medewerkers,doordat we veel bijhouden en meten. Naast kwantitatieve gegevens zoals leeftijd, salaris, verzuim en het contract worden ook steeds meer kwalitatieve gegevens vastgelegd. Te denken valt aan beoordelingen, opleidingsgegevens, een potentieel inschatting (HR3P/Vlootschouw) en informatie over de inzetbaarheid van de werknemer. Dit biedt in veel gevallen een schat aan informatie over de interne employability van de werknemers.

Soms is het echter complex om vanuit de hoeveelheid aan data, die dikwijls versnipperd is vastgelegd, waardevolle employability inzichten te maken. Een van de redenen hiervoor is dat gebruik wordt gemaakt van verschillende systemen die zijn ondergebracht bij verschillende afdelingen. Denk aan de afdeling recruitment, opleidingen, finance, mobiliteit en/of HR-services. Daarnaast is het, zowel conceptueel als technisch, geen sinecure om de beschikbare data te vertalen in een paar echt relevante en bruikbare inzichten over employability.

Alle feiten en cijfers met één druk op de knop!

PurpleHRI biedt u direct inzicht in de meest essentiele HR feiten en cijfers uit uw diverse HR systemen en modules tot aan het maken van scenario’s en analyses op het gebied van Talentmanagement, strategische personeelsplanning, beloningsmanagement, mobiliteit en verzuim.

Uw voordelen:

  • Integraal inzicht met één druk op de knop

  • Strategische en tactische analyses

  • Combineer data uit meerdere systemen (zowel basis HRM als Talentmanagement)

Duurzame inzetbaarheid ook uw wens?