HR Metrics

Één centrale waarheid met alle relevante HR ken- en stuurgetallen

HR Metrics

Als organisatie is het essentieel om continue resultaten te meten en te monitoren, om indien nodig, tijdig bij te sturen zodat de gestelde doelen bereikt worden. Om alle resultaten te monitoren en te meten werken organisaties met dashboards waarin diverse kengetallen zijn ondergebracht op het gebied van omzet, marges, kosten, liquiditeit en klanttevredenheid. Naast deze kengetallen zijn er weer diverse specifieke kengetallen op het gebied van bijvoorbeeld finance, inkoop, productie en personeel.

Aansluiting organisatiestrategie

In de praktijk blijkt dat organisaties slechts een zeer beperkte set aan kengetallen gebruiken om te sturen op personeel. In veel gevallen blijft het beperkt tot het aantal medewerkers, FTE en verzuimpercentage.

Naast het feit dat dit slechts een zeer beperkt inzicht biedt in personele ontwikkelingen zijn de kengetallen ook incompleet en sluiten niet aan bij de werkelijkheid. Te denken valt aan organisaties die werken met een grote externe schil die niet in het HR systeem is vastgelegd waardoor het aantal medewerkers en FTE niet klopt. Ook verzuimpercentages wijken vaak af van bijvoorbeeld de rapportages die de externe ARBO leverancier levert.

Eigen definities

Als HRM afdeling heeft u dan ook inzicht nodig in de essentiele feiten en cijfers om gerichter te sturen en uw management te adviseren op het gebied van instroom, uitstroom, personele kosten, verzuim en vergrijzing. Goede HR metrics zijn dan ook essentieel om een goede HR businesspartner te zijn.
Wij helpen u hierbij!

PurpleHRI biedt een compleet HR dashboard met alle relevante HR ken- en stuurgetallen. U heeft met één druk op de knop inzicht in relevante gegevens op het gebied van:

  • Verzuim
  • Talentmanagement
  • Headcount 
  • FTE
  • Personele kosten
  • In- door- en Uistroom
  • Leeftijdsopbouw en vergrijzing

“De Metrics in PurpleHRI helpen ons bewustwording te creëren, zodat we meten in hoeverre we klaar zijn voor de War for Talent.”

Alle feiten en cijfers met één druk op de knop!

PurpleHRI biedt u direct inzicht in de meest essentiele HR feiten en cijfers uit uw diverse HR systemen en modules tot aan het maken van scenario’s en analyses op het gebied van Talentmanagement, strategische personeelsplanning, beloningsmanagement, mobiliteit en verzuim.

Uw voordelen:

  • Integraal inzicht met één druk op de knop

  • Strategische en tactische analyses

  • Combineer data uit meerdere systemen (zowel basis HRM als Talentmanagement)

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com