Skip to main content

MST zet in op data gedreven HRM

Medisch Spectrum Twente (MST) is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. Circa 3800 medewerkers zetten zich in om de gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met haar regionale zorgpartners te bevorderen. De opgave voor HRM om, met een stijgende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt, aan de capaciteitsvraag te voldoen is groot. Blijvend innoveren is dan ook nodig. Binnen HRM wordt gewerkt met HR systemen van o.a. AFAS en Ortec OWS voor ESS/MSS. De data uit deze processen zijn waardevol, echter bleken huidige systemen niet altijd geschikt voor het maken van (diepgaande) HR analyses en rapportages. Hiervoor werd regelmatig nog gewerkt met Excel, waar al snel tegen drempels werd aangelopen op het gebied van snelheid, gebruiksvriendelijkheid en analysemogelijkheden. 

Realtime inzicht in alle HR cijfers

Tegelijkertijd groeit de informatiebehoefte vanuit zowel HRM als het management en heeft de transitie van HRM als data-driven businesspartner prioriteit. Op basis van positieve ervaringen van het OLVG en Maasstad Ziekenhuis, die ook behoren tot de Santeon ziekenhuizen, ging MST in gesprek met PurpleHRM. Een complete oplossing met analyses op belangrijke thema’s als capaciteitsmanagement, strategische personeelsplanning, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid sluiten goed aan op de ambitie van MST. Ook de mogelijkheden om de stap te zetten naar voorspellende HR analyses passen hier goed bij. MST kiest dan ook voor een meerjarige samenwerking met PurpleHRM, waarin tevens het HR team wordt begeleid in de transitie naar data gedreven HRM. Opnieuw een samenwerking waar we ontzettend trots op zijn. Van harte welkom MST en… Happy Analyzing! 

Gemeente Tilburg

“Data gedreven HRM wordt steeds belangrijker, ook in het MST. PurpleAnalytics biedt ons de oplossing die we bij deze ontwikkeling hard nodig hebben. “

Hans van Leeuwen,
Manager HRM Medisch Spectrum Twente