DutchEnglish
  • Home
  • Nieuws
  • PurpleHRM wint Global Award voor HR Analytics oplossing

PurpleHRM wint Global Award voor HR Analytics oplossing

PurpleHRM, specialist op het gebied van HR Analytics, is tijdens de jaarlijkse Partner Summit Qonnections van Qlik beloond met een Global Partner Award. Qlik heeft PurpleHRM deze award toegekend vanwege hun bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van HR Analytics in Nederland. De met QlikView ontwikkelde BI-oplossing PurpleHRI, die HR professionals inzicht geeft in personeelsdata en ondersteunt bij een toekomstgericht HR-beleid, heeft de groeimarkt voor HR Analytics aanzienlijk vergroot. Ook de bijdrage van PurpleHRM aan het QlikView Academic Program, dat analytics mogelijk maakt in HR-lesprogramma’s binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs, werd benadrukt tijdens de uitreiking van de award.

Jeroen van der Sloot, salesmanager bij PurpleHRM: “Voor HR-professionals is het niet meer voldoende om alleen personeelsgegevens te kunnen meten, ze willen ook voorspellen en anticiperen op de toekomst. Nog weinig HR-afdelingen koppelen personeelsdata aan elkaar, laat staan aan bedrijfsdata, waardoor organisaties kansen mislopen. Verhoogt de klanttevredenheid bijvoorbeeld nadat medewerkers een cursus klantgerichtheid hebben voltooid? Bij afdelingen als Sales, Finance en Marketing is Business Intelligence al heel gebruikelijk, maar bij HR staat het vaak nog in de kinderschoenen. Wij brengen daar met PurpleHRI, gebaseerd op diverse wetenschappelijke HR-modellen en QlikView, verandering in en we zijn trots op deze waardering vanuit Qlik.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “Partners zijn van groot belang voor onze business. Ze helpen ons de waarde van QlikView voor klanten te vergroten. PurpleHRM is de enige partij in Nederland die zich volledig richt op BI voor HR-vraagstukken en een mooi voorbeeld van hoe je als organisatie op een innovatieve manier een nieuwe markt kan aanboren. Tijdens Qonnections bleken verschillende internationale Qlik Partners interesse te hebben om PurpleHRI in de markt te zetten, wat laat zien dat HR Analytics internationaal erg leeft en volop in ontwikkeling is.”


Over PurpleHRM
PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie voor HR Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM is een joint venture van QlikView partner Rond Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches, wereldwijd. Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Over Qlik
Qlik (NASDAQ: QLIK) maakt de manier waarop mensen hun data ontdekken makkelijker, met als doel hen te helpen betere beslissingen te nemen. Met het QliKView Business Discovery platform brengen mensen snel en eenvoudig verschillende databronnen bij elkaar om dynamische, visuele applicaties te creëren waarmee snel en intuïtief genavigeerd en gezocht kan worden. QlikView maakt gebruik van Natural Analytics™ om de menselijke nieuwsgierigheid die gebruikt wordt bij het zoeken en verwerken van informatie na te bootsen, zonder daarbij afbreuk te doen aan beheersbaarheid, governance en SLA’s voor bedrijven. Qlik en het wereldwijde partnernetwerk ondersteunen ongeveer 31.000 klanten in meer dan 100 landen.PurpleHRM, specialist in the field of HR Analytics, received the prestigious Global Partner Award during the annual Partner Summit Qonnections arranged by Qlik. Qlik offered this award to PurpleHRM for their exceptional contribution to further develop HR Analytics in the Netherlands. The BI solution developed with QlikView – PurpleHRI – gives HR professionals a better understanding of personnel data. It supports them in shaping future-driven HR policy and has significantly increased the growth market for HR Analytics. The contribution PurpleHRM made to the QlikView Academic Program, which facilitates analytics in HR teaching programs in higher education and academic research was specifically mentioned during the award ceremony.

Jeroen van der Sloot, sales manager at PurpleHRM: “HR professionals can no longer simply quantify personnel data; they also want to make predictions and anticipate future developments. Few HR departments link different forms of personnel data to each other, let alone to company data, causing organizations to miss out on opportunities. Customer satisfaction, for instance: does it increase after employees take a course on customer focus? Business intelligence is common practice in departments like Sales, Finance and Marketing, but it’s often still emerging in HR. We are changing that with PurpleHRI, based on various scientific HR models and QlikView. We are proud of the appreciation Qlik has shown for this.”

Sabine Palinckx, Benelux Country Manager at Qlik: “Partners are crucial to our business. They help us increase the value QlikView adds for customers. PurpleHRM is the only party in The Netherlands that focuses entirely on BI for HR issues, and an excellent example of how an organization can break through innovatively in a new market. During Qonnections, various international Qlik Partners showed an interest in launching PurpleHRI on the market, which shows that HR Analytics is a major consideration internationally, developing to the fullest.”
————

About PurpleHRM
PurpleHRM is an HR Analytics and process support organization operating internationally. PurpleHRM is a joint venture by QlikView partner Rond Consulting and Dageraad Advies and has more than 15 years of experience in the field of business intelligence and HR organization consultancy. PurpleHRM offers software and services to organizations from various sectors all over the world, relying on its extensive network of independent resellers. We are capable of offering appropriate solutions in any country, for any sector, fully compliant with local laws and regulations. www.purplehrm.com

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com