• Home
  • Nieuws
  • 5 tips voor het werken met dashboards

5 tips voor het werken met dashboards

Steeds meer organisaties maken gebruik van Business Intelligence (BI) software voor dashboards en rapportages. Op basis van meer dan 15 jaar aan ervaring op het gebied van HRM en Business Intelligence geven wij u graag vijf belangrijke tips voor het werken met en beschikbaar stellen van dashboards uw organisatie.

Tip 1: laat dashboards aansluiten bij uw verschillende type gebruikers
Een dashboard dient aan te sluiten bij verschillende type gebruikers. Zo heeft een financiële afdeling een andere informatiebehoefte dan bijvoorbeeld een (lijn)manager. En zal de directie op haar beurt meer behoefte hebben aan strategische en tactische informatie in plaats van operationele overzichten.

Zorg ervoor dat uw dashboard aansluit op de verschillende type gebruikers inclusief bijbehorende autorisatie. In de praktijk werken organisaties dan ook met 3 type dashboards:

1. Operationeel dashboard
2. Tactisch dashboard
3. Strategische dashboard

Tip 2: bundel uw HR KPI’s
Gebruikers dienen direct inzicht te hebben in de voor hun belangrijkste KPI’s waar zij op dienen te sturen, inclusief normen. Zorg ervoor dat u KPI’s bundelt en breng bijvoorbeeld verzuim, headcount, personeelskosten en beoordelingsgegevens in één overzichtspagina bij elkaar. Wil een gebruiker meer weten over bijvoorbeeld het verzuim? Zorg dan dat de gebruiker kan doorklikken naar de betreffende pagina met detailgegevens over het verzuim voor verdere analyse.

Tip 3: less is more: beter 6 relevante inzichten dan 50 dashboards waar niemand op stuurt
Tegenwoordig is er ontzettend veel data in organisaties beschikbaar, echter leidt niet alle data tot relevante informatie. Bied gebruikers alleen relevante informatie waar ze ook echt wat mee kunnen. Voorkom dat gebruikers verdwalen in een veelheid aan werkbladen en inzichten: less is more!

Tip 4: gebruik heldere en eenduidige definities
Niets is zo vervelend als discussies over de betrouwbaarheid van een KPI.
Zorg ervoor dat het dashboard is ingericht op basis van de door uw organisatie vastgestelde definities.

Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop verzuim wordt berekend. Is dit bijvoorbeeld op basis van kalenderdagen of werkdagen? En in hoeverre heeft u te maken met 0-uren en min-max contracten? Laat u uw verzuim berekenen op basis van het rooster, de vastgelegde FTE of op basis van gerealiseerde uren? Een andere definitie is bijvoorbeeld ‘de medewerker’. Is dit inclusief inhuur en uitzendkrachten? Dit heeft immers impact op de berekening van de uiteindelijke headcount en inzichten op het gebied van de flexibele schil.

Tip 5: bied uw managers self service lijsten en rapportages
Uw gebruikers willen naast dashboards ook zelf ad-hoc lijsten maken. Denk bijvoorbeeld aan overzicht lijsten met aflopende contracten, einddata van certificeringen en actuele verzuimoverzichten. Zorg dat uw gebruikers de mogelijkheid hebben om ook zelf ad-hoc lijsten te genereren: dit voorkomt onnodige frustraties bij uw gebruikers en leidt tot tijd- en kostenbesparing voor uw HR en ICT afdeling.

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com