Onze optiek

HRM-beleid van een organisatie moet een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen van de organisatie.

Daarom levert PurpleHRM krachtige BI-tools die organisaties helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen, strategisch te anticiperen op te verwachten ontwikkelingen, het rendement van beslissingen, mogelijke risico’s te meten en zo gerichter te sturen op zaken als kosten, kwaliteit, talent, performance en succes.

PurpleHRM levert toonaangevende, onmisbare oplossingen voor middelgrote en grote organisaties, die zich bewust zijn van de strategische waarde van HR en gericht stappen willen zetten op dit gebied.

Organisaties beschikken over systemen waarin een schat aan HR-informatie besloten ligt. PurpleHRM levert gebruiksvriendelijke oplossingen waarmee organisaties grote en complexe hoeveelheden informatie uit deze systemen eenvoudig inzichtelijk kunnen maken. Zo helpen we ze te sturen op basis van harde, actuele en accurate cijfers. Op die manier zorgen wij dat elke organisatie de strategische waarde van HR beter kan benutten.

Krachtige samenwerking
PurpleHRM is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen rond consulting en Dageraad Advies. De expertise van Dageraad Advies ligt op het gebied van HR en organisatieadvies. Dageraad Advies adviseert over performanceverbetering en ontwikkelt al vanaf 2009 HR-tools voor adviestoepassingen. Rond consulting is een organisatie die zich richt op consultancy gericht op SAP en Business Intelligence. De combinatie van deze twee organisaties heeft geleid tot PurpleHRM.
Blauw en rood wordt paars
De naam PurpleHRM komt voort uit de samensmelting van het Rooddrukdenken en het Blauwdrukdenken uit het Kleurenmodel van De Caluwé. Paars is immers de kleur die ontstaat wanneer blauw en rood gemengd worden. In het model van De Caluwé staat rood voor sociaal, HRM-denken, samenwerken, communiceren en familiegevoel. Blauw staat voor zaken als feiten, cijfers, structuur, targets en afspraak is afspraak.

Onze waarden

PurpleHRM is mens- en organisatiegericht

Bij het ontwikkelen van onze producten houden wij de organisaties en de mensen die uiteindelijk met onze producten moeten werken zorgvuldig in het oog. We streven naar een optimale user experience.

Blijvend vernieuwend

Wij willen onze klanten blijven verblijden en verrassen met nieuwe, intelligente features en producten. Dat vraagt om continue innovatie en vernieuwingsdrang. En het vraagt om een constante focus op kwaliteit. Waar mogelijk gebruiken we feedback van onze klanten om verbeteringen en vernieuwingen te realiseren. Om dit optimaal te faciliteren, realiseren we een open netwerk met gebruikers, geïnteresseerden en partners. Wij willen een kennisplatform zijn voor HR BI en HR tooling.

Toekomstgericht

Met onze producten helpen wij onze klanten om vooruit te kijken. Zelf doen we dat ook. We monitoren voortdurend welke technieken, mogelijkheden en ontwikkelingen er spelen en kijken of we ze in moeten passen in onze eigen producten. Door zowel technisch als inhoudelijk voor de troepen uit te blijven lopen bieden we onze klanten waar voor hun geld en blijven we onszelf uitdagen.

PurpleHRM is de standaard

PurpleHRM heeft het Business Intelligence voor de HR-discipline naar een hoger niveau getild met een overcompleet, uiterst gebruiksvriendelijk product. Op dit moment is er geen partij met een vergelijkbaar aanbod. Wij doen er alles aan om deze koppositie niet meer los te laten en de standaard verder te verhogen.

Maatschappelijk verantwoord

Wij ondernemen met oog voor mens, maatschappij en omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij een aangenaam en veilig werkklimaat scheppen dat medewerkers uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen en te presteren. Het betekent dat wij ondernemen met aandacht voor het milieu. Het betekent dat wij maatschappelijke doelen financieel steunen. En het betekent dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar ook naar handelen.
onze visie

PurpleHRM levert toonaangevende tools voor HRM-professionals. Wij delen graag onze visie op HRM met u.

Personeel is een cruciaal onderdeel – zo niet hét belangrijkste onderdeel – van het succes van organisaties. Je bent in veel gevallen zo goed, zo klantgericht en kundig als de mensen die je in dienst hebt. In onze definitie richt HRM zich op alle activiteiten die erop gericht zijn om het menselijk kapitaal binnen organisaties aan te trekken, op peil te houden en effectief in te zetten. Deze inspanningen leiden tot een concrete en meetbare bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie.
Goede processen, goede data, goede voorspellingen
In essentie bestaat de HR-functie uit een aantal bouwstenen die, mits van goede kwaliteit en in onderlinge samenhang, leiden tot goede HR-prestaties. Een absolute randvoorwaarde is dat de HR-processen op orde zijn. Als de processen op orde zijn, kunnen gegevens worden geproduceerd die te toetsen zijn aan onder meer de strategie van de organisatie. Denk aan data die inzicht geeft in historische trends (verloop). Of denk aan gegevens die de mogelijkheid bieden om vooruit te kijken en scenario’s te ontwikkelen (toekomstige ontwikkeling personele kosten).
Strategische doelen realiseren
In de optiek van PurpleHRM moet het HRM-beleid van een organisatie een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen van de organisatie. Daarom levert PurpleHRM krachtige BI-tools die organisaties helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen, strategisch te anticiperen op te verwachten ontwikkelingen, het rendement van beslissingen, mogelijke risico’s te meten en zo gerichter te sturen op zaken als kosten, kwaliteit, talent, performance en succes.
PurpleHRM verbindt heden en toekomst
Wij scheppen de basis voor Strategische Personeelsplanning. U kunt uw toekomstige formatie en bezetting bepalen door gedrag vanuit het verleden naar de toekomst te extrapoleren en door het simuleren met eigen scenario’s die u eenvoudig direct kunt bewerken.
PurpleHRM verbindt HR en IT
Wij maken producten eenvoudig in gebruik, installatie en onderhoud. Wij stellen u in staat uw HR organisatie te sturen zonder tussenkomst van IT.  Zowel de business en IT afdeling zijn met PurpleHRM producten slagvaardiger en  zelfstandiger. Geen maatwerk, maar standaarden in uw organisatie is ons doel.
PurpleHRM verbindt kwantiteit en kwaliteit
Wij stellen binnen twee muisklikken daadkrachtige analyses te doen op aantallen en percentages van medewerkers en uw headcount. Deze feiten combineren wij op unieke wijze met de competenties, tevredenheid en ander kwalitatieve kenmerken van uw medewerkers.
PurpleHRM verbindt HR en Finance
Op unieke wijze verschaffen wij u inzicht in de historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen van uw beloningsmodel. Wat kost de flexibele schil van uw organisatie? Wat is de impact van CAO verhogingen per functie? Wat zijn de kosten van beloning boven de schalen? HR biedt finance toegevoegde waarde door deze en vele andere vragen direct inzichtelijk te hebben; elke dag in een oogopslag.
PurpleHRM verbindt strategie en lijn
Wij zijn trots in staat te zijn u te helpen bij het realiseren van uw HR Strategie. Door het bieden van producten die de vereiste inzichten op strategisch en operationeel niveau in een oplossing verbinden. Met een uitgekiend autorisatie concept krijgt ieder toegang tot de relevante data voor zijn of haar functie
Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com