Strategische personeelsplanning

Richting geven aan een toekomstbestendig personeelsbestand

Strategische Personeelsplanning

Vergrijzing, technologische ontwikkelingen, procesoptimalisatie, fusies en transformaties binnen uw organisatie zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die direct van invloed zijn op uw Strategisch personeelsbeleid. Bovendien lijken deze veranderingen vaak ongrijpbaar, terwijl de impact groot is. Daarnaast hebben deze veranderingen vaak grote invloed op de gewenste kwaliteiten en kwantiteiten van medewerkers, het aantal management(-lagen) en de inrichting van zelfsturende teams.

Door het werken met een strategisch personeelsplan krijgt u grip op de personele behoeften op korte- en lange termijn. Ook geeft u als HRM afdeling samen met het management direct richting aan een toekomstbestendig personeelsbestand.

Personele samenstelling

Ook blijkt in de praktijk dit strategische HR thema vaak lastig om te implementeren en blijft vaak hangen op beleidsniveau. Het begint in de meeste gevallen met het in kaart brengen van uw personele samenstelling, zowel ten aanzien van de kwantiteiten als de kwaliteiten. Hoewel u veel HR gegevens in uw systemen heeft vastgelegd, lukt het vaak slechts beperkt deze ook te benutten. Ook zijn personele analyses en het analyseren van scenario’s vaak lastig uitvoerbaar. Dat komt vaak doordat HR gegevens versnipperd aanwezig zijn en er vaak geen geschikte oplossing voorhanden is.

PurpleHRI

PurpleHRM biedt u een compleet instrument waarmee u richting geeft aan uw Strategische Personeelsplanning. Doordat PurpleHRI bron-onafhankelijk is, combineren we HR gegevens uit meerdere systemen voor optimaal inzicht. Met de softwareoplossing krijgt u direct inzicht in uw huidige personeelsbestand. Ook maakt u eenvoudig scenario’s en analyses om inzicht te krijgen in de toekomstige personele samenstelling van uw organisatie. Door gebruik te maken PurpleHRI heeft u hét instrument in handen om interactief met managers en directie de basis te scheppen voor strategisch HR.

Ter illustratie heeft u met PurpleHRI met één druk op de knop inzicht in de voor u relevante gegevens op het gebied van:

 • Kwantiteiten:
  • Leeftijd- en dienstjarenopbouw
  • Contractenmix
  • Loonkostenontwikkeling
  • Bezetting en Formatie inclusief GAP-analyses
 • Kwaliteiten
  • Kwalificaties en competenties
  • Opleidingen en cursussen
  • Beoordelingen, Vlootschouw, HR3P en 9-grid
  • Huidige en toekomstige inzetbaarheid

Ook maakt u zelf diverse scenario’s en forecasts waarmee u direct inzicht heeft in het toekomstige personeelsbestand.

“Het kunnen onderbouwen van beleid met data maakt je als HR adviseur steviger en geloofwaardiger. Het is tegenwoordig dé basis. Managers verwachten het, als je het niet kunt werkt dat in je nadeel”
– Iris van Gils – Van Noort, Strategisch HR Adviseur –

Alle feiten en cijfers met één druk op de knop!

PurpleHRI biedt u direct inzicht in de meest essentiele HR feiten en cijfers uit uw diverse HR systemen en modules! Het maken van scenario’s en analyses op het gebied van is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Uw voordelen:

 • Compleet model voor Strategische Personeelsplanning
 • Sluit aan bij methodieken van Gerard Evers en Hanneke Moonen
 • Integraal inzicht met één druk op de knop

Strategische personeelsplanning geeft u uitvoer met PurpleHRI!

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com