Skip to main content

HR Benchmark

Vergelijk u zelf met het landelijke gemiddelde, uw sector, of laat uw organisatie intern benchmarken!

Geef uw HR cijfers meer betekenis

Waar staat u ten opzichte van de rest van BV Nederland, uw eigen sector en hoe verhouden divisies en afdelingen binnen uw organisatie zich ten opzichte van elkaar? Geef uw HR cijfers meer betekenis met behulp van een van onze benchmarks!

Platte cijfers over de gemiddelde leeftijd, het verzuimpercentage en in- en uitstroom aantallen geven vaak een te beperkt beeld als u er geen refentiekader bij heeft. Want wat zegt het getal nu eigenlijk? Zo zijn er veel organisaties die rapporteren over de gemiddelde leeftijd. Maar wat zegt een gemiddelde leeftijd van 45,1 jaar u eigenlijk? Indien u weet dat de gemiddelde leeftijd binnen uw sector op 47,2 jaar ligt dan geeft dit een hele andere kijk op uw gemiddelde leeftijd van 45,1 jaar.

Steeds vaker kiezen organisaties er dan ook voor om zich te laten benchmarken op basis van de belangrijkste (HR)kengetallen.

Krijg direct inzicht in uw belangrijkste kengetallen met onze benchmark rapportages!

  • Diverse rapportages zoals een interne- sector of landelijke benchmark

  • Van eenmalige rapportages tot jaarlijkse benchmark analyses

  • Uitgebreide rapportage en managementpresenatie over de meest relevante uitkomsten

  • Op basis van uw eigen data

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?