DutchEnglish

Education

Op weg naar een duurzame en innovatieve organisatie!

Ontwikkelingen

Innovatie is de drijvende kracht achter onze economie en start binnen het onderwijs. Goed, betaalbaar en hoogwaardig onderwijs is essentieel voor de BV Nederland om ook in de toekomst top of the market te blijven. Binnen het onderwijs staat continue kwaliteitsverbetering dan ook centraal en stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering.

Aansluiting

De hoge eisen die de overheid, het bedrijfsleven, leerlingen en ouders aan het onderwijs stellen maken het noodzakelijk om als organisatie continu verbeterslagen door te voeren. Enerzijds door blijvende professionalisering van medewerkers en anderzijds door de bedrijfsvoering zo efficient mogelijk in te richten. De financieringsstromen binnen het onderwijs , groeiende en dalende studentenaantallen en investeren in personeel vormen een continu spanningsveld en kennen veel onvoorspelbare factoren.

Inzicht in actule cijfers, vooruitkijken en voorspellen zijn dan ook belangrijk om grip te krijgen op de bedrijfsvoering, zowel op korte als lange termijn

Uw management verwacht dan ook dan HRM realtime te beschikt over actuele en relevante informatie die beslissingsondersteund werken op tal van vraagstukken. Maar hoe snel kunt u als HRM afdeling inspelen op deze toenemende informatiebehoften? En wat weet u eigenlijk van uw medewerkers?

Als HRM afdeling heeft u in de praktijk slechts beperkt inzicht in de essentiele feiten en cijfers om gerichter te sturen en uw management te adviseren over thema’s als talentmanagement, strategische personeelsplanning en mobiliteit,

Wij helpen u hierbij!

Met PurpleHRI heeft u met één druk op de knop inzicht in de voor u relevante gegevens op het gebied van:

–   Mobiliteit: interne doorstroom (horizontaal en verticaal)
–   Talentmanagement onder ander m.b.v. 9-grid/vlootschouw en competenties van uw medewerkers
–   Verzuimontwikkelingen
–   Ontwikkelpaden en opleidingen
–   Strategische personeelsplanning
–   Personele samenstelling van uw organisatie
        –  Leeftijd- en dienstjarenopbouw
        –  Contractenmix
        –  Loonkostenontwikkeling

‘Leerlingen verdienen het om les te krijgen van vakbekwame, juist opgeleide en betrokken docenten. Het kunnen meten van prestaties is dan ook essentieel.’

Alle feiten en cijfers met één druk op de knop!

PurpleHRI biedt u direct inzicht in de meest essentiële HR feiten en cijfers uit uw diverse HR systemen en modules tot aan het maken van scenario’s en analyses op het gebied van strategische personeelsplanning, beloningsmanagement, mobiliteit en verzuim.

  • Integraal inzicht met één druk op de knop

  • Strategische en tactische analyses

  • Combineer data uit meerdere systemen

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

[widgetkit id=”2″]

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com